شرکت بازرگانی مهر آذین اطلس

با توجه به شرایط موجود و با بهره گیری از دپارتمان تحقیق و توسعه، گروه فنی بازرگانی اطلس در اواخر سال 97 به این نتیجه رسید که با تاسیس یک شرکت تخصصی در حوزه بازرگانی، سرمایه گذاری و اقتصادی و بهره گیری از نیروهای کارآمد و جوان، بتوان روح تازه ای به گروه دمید و پس از اخذ این تصمیم و مطالعات اولیه و تحقیق و بررسی نهایتا در سال 98 شرکت مهر آذین اطلس با اهداف فوق تاسیس و به گروه اطلس اضافه گشت  تا در حوزه های بازرگانی، ارایه طرح های اقتصادی، مدیریت کلان پروژه ها ، بهره برداری از منابع و ایجاد بازار در داخل و خارج از کشور با توجه به “تولید ملی” و “جهش اقتصادی” و با استفاده از ظرفیت های گروه بتواند برگ زرین دیگری بر دفتر عملکردی گروه اطلس باشد.شرکت مهر آذین اطلس خوشبختانه در طی  یک سال فعالیت خود توانسته است بعنوان بازویی توانمند در گروه فنی بازرگانی اطلس ایفای نقش کند.شایان ذکر است با توجه به نیاز جامعه، ظرفیت های موجود و توانایی های شرکت مهر آذین اطلس تصمیم به ثبت برند در زمینه های گوناگون گرفته است. لذا تا کنون در حوزه مواد غذایی برند ملیش و در حوزه پوشاک برند ……………….. ثبت نموده و مشغول به فعالیت میباشد.

فهرست