جوایز و افتخارات

 • واحد برگزیده همایش روز صنعت و معدن
 • واحد برگزیده کنگره نشان ملی مشتری مداری
 • واحد برگزیده سومین همایش استاندا ردها (پلی به سوی بازارهای جهانی)
 • واحد برگزیده دومین جشنواره نشان حمایت ملی
 • واحد برگزیده گردهمایی کارآفرینان و بنیان گذاران صنعت
 • واحد برگزیده پنجمین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان
 • واحد برگزیده یادبود گردهمایی کارآفرینان و فن آفرینان برجسته کشور
 • واحد برگزیده همایش حماسه سازان ساخت و ساز و عمران ملی
 • واحد برگزیده جشنواره نشان عالی مدیریت خلاق
 • واحد برگزیده اولین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری
 • واحد برگزیده سومین همایش استانداردها
 • واحد برگزیده یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
فهرست