منشور اخلاقی

ما به عنوان اعضای خانواده گروه فنی بازرگانی اطلس پایبندی خود را به اصول ذیل اعلام می نماییم و یقین داریم رعایت آنها در جهت منافع همکاران و خود بوده و مقدمه لازم برای پایداری و پیشرفت شرکت است.

 • خدمت در شرکت را یک عبادت الهی تلقی نموده و در انجام آن کوشا خواهیم بود.
 • مقررات جاری شرکت را با علاقه پذیرفته و هرگز از عمل به آنها سرباز نمی زنیم.
 • از آنجا که انضباط و نظم پذیری قاعده کلی زندگی موفق است در همه حال به آن اهمیت می دهیم.
 • از ارایه اطلاعات درست و انجام کلیه امور در نهایت پایبندی به امانت داری و حفظ حریم اطمینان حاصل نماییم.
 • حسن رفتار با همکاران و ارباب رجوع را سرلوحه کار خود قرار می دهیم.
 • ضوابط اصول ایمنی را با ارتقای کیفیت در عمل مورد توجه قرار می دهیم.
 • خلاقیت و نوآوری را با ارتقای فرهنگ گفتمان و کارگروهی، در بین مجموعه اطلس اشاعه داده و مشارکت در کارها و تعامل با دیگران را فراموش نخواهیم کرد.
 • صداقت و سلامت نفس را اصل اجتناب ناپذیر، هنجار اجتماعی دانسته و به آن عمل می نماییم.
 • فکر و اندیشه خلاق را سرلوحه کلیه فعالیت های شرکت قرار داده ایم، با پذیرش پیشنهادها و انتقادهای سازنده و منصفانه نسبت به اصلاح امور اقدام می نماییم.
 • همواره در جهت رشد اندوخته های علمی خود بویژه در ارتباط با شغلمان می کوشیم.
 • در راستای استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اسراف و تبذیر با رعایت صرفه جویی خردمندانه در این راه قدم میگذاریم.
 • همیشه از خداوند متعال راهی را که رضای اوست برای خود و دیگران آرزو می نماییم.
فهرست